Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Banks bestyrelse offentliggør redegørelse for Spar Nords overtagelsestilbud samt meddelelse om emission

25 Mar 2019


Selskabsmeddelelse nr. 5/2019 | 25. marts 2019
                                                                                              

 • Bestyrelsen vurderer, at Spar Nords overtagelsestilbud ikke er attraktivt
   
 • Bestyrelsen anbefaler aktionærerne ikke at acceptere tilbuddet
   
 • Bestyrelsen vurderer, at et ”stand alone-scenarie” er mere attraktivt end tilbuddet, og at der er bedre alternativer for Danske Andelskassers Bank end Spar Nords tilbud, herunder mere ligeværdige sammenlægninger med andre pengeinstitutter end Spar Nord
   
 • Danske Andelskassers Bank offentliggør nye forventninger til 2019:
   
  • Basisindtjening forventes i intervallet DKK 135-165 mio. mod tidligere DKK 120-160 mio.
    
  • Resultat før skat forventes i intervallet DKK 300-355 mio. mod tidligere DKK 70-130 mio. 
    
 • Bestyrelsen har fastsat langsigtet målsætning om 10 % egenkapitalforrentning før skat
   
 • Bestyrelsen har vedtaget ny udbyttepolitik svarende til 30-50 % af årets resultat (efter renter på hybrid kapital)
   
 • Danske Andelskassers Bank har gennemført en rettet emission med et nettoprovenu på DKK 241.294.919,10 med henblik på at refinansiere højt forrentede kapitalelementer og styrke bankens kapitalgrundlag

             
Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank har vurderet den meddelelse om overtagelsestilbud, som Spar Nord den 1. marts 2019 offentliggjorde, og de yderligere oplysninger om pris og vilkår, som blev offentliggjort den 20. marts 2019.  Bestyrelsen anbefaler, at aktionærerne ikke accepterer overtagelsestilbuddet, når det fremsættes.

Anders Howalt-Hestbech, formand for bestyrelsen, siger: ”Vi anbefaler aktionærerne at sige nej tak til Spar Nords tilbud om at overtage banken. Vi mener ikke, at tilbuddet er attraktivt. Vi vurderer, at der er mere perspektiv og værdi for aktionærer i, at DAB udvikler sig selvstændigt eller i ligeværdige konsolideringer, som bestyrelsen allerede meldte ud før købstilbuddet fra Spar Nord blev offentliggjort den 1. marts 2019.”

”I bestyrelsens redegørelse påviser vi en række uhensigtsmæssigheder i Spar Nords tilbud. Herunder også udsigten til forventede masseafskedigelser og nedlukning af regionale filialer. Disse handlinger vurderer vi ikke er i hverken aktionærernes, bankens eller vores kunders og medarbejderes interesse”, siger Anders Howalt-Hestbech endvidere.

Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Spar Nords overtagelsestilbud, nye forventninger for 2019, langsigtet målsætning og ny udbyttepolitik samt oplysninger om vilkår og forløb i den gennemførte emission er nærmere beskrevet i den vedhæftede redegørelse.

Yderligere information
For eventuelle spørgsmål vedr. denne meddelelse, kontakt bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.
 
 

Vedhæftet fil