Sammen kan vi mere

Finanskalender for 2018

22 Nov 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 13/2017 | 22. november 2017


Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for 2018 er som følger:
 

Offentliggørelse af årsrapport for 2017 28. februar 2018
Ordinær generalforsamling1 25. april 2018
Delårsrapport for perioden 1. januar — 31. marts 2018 23. maj 2018
Delårsrapport for perioden 1. januar — 30. juni 2018 27. august 2018
Delårsrapport for perioden 1. januar — 30. september 2018 21. november 2018


Ad. 1: Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 13. marts 2018 til bestyrelsen på adressen: Danske Andelskassers Bank A/S, Att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Danske Andelskassers Bank afholder herudover aktionærmøder i bankens seks aktionærkredse i perioden 6.-19. marts 2018, hvor der bl.a. sker valg af aktionærråd for hver aktionærkreds. Indstilling af kandidater til aktionærråd skal i henhold til vedtægternes § 8 ske senest den 15. januar 2018 til aktionærrådet i den kreds, hvor kandidaten indstilles. 

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen kontaktes pr. telefon 87 99 30 33 33/mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk

  

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.