Sammen kan vi mere

Finanskalender for 2019

21 Nov 2018


Selskabsmeddelelse nr. 21/2018 | 21. november 2018

                                                                                                       

Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for 2019 er som følger:

Offentliggørelse af årsrapport for 201828. februar 2019
Ordinær generalforsamling1 25. april 2019
Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 201923. maj 2019
Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 201929. august 2019
Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 201921. november 2019

Ad. 1: Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 13. marts 2019 til bestyrelsen på adressen: Danske Andelskassers Bank A/S, Att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Danske Andelskassers Bank afholder herudover aktionærmøder for bankens seks aktionærkredse i perioden 5.-19. marts 2019, hvor der bl.a. sker valg af aktionærråd for hver aktionærkreds. Indstilling af kandidater til aktionærråd skal i henhold til vedtægternes § 8 ske senest den 15. januar 2019 til bankens direktionssekretariat på adressen Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen kontaktes pr. telefon 87 99 30 33 / 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil