Sammen kan vi mere

Finanskalender for 2020

21 Nov 2019


Selskabsmeddelelse nr. 29/2019| 21. november 2019

Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for 2020 er som følger:

Offentliggørelse af årsrapport for 201928. februar 2020
Ordinær generalforsamling1 29. april 2020
Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 202028. maj 2020
Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 202027. august 2020
Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 202026. november 2020

Ad. 1: Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 17. marts 2020 til bestyrelsen på adressen: Danske Andelskassers Bank A/S, Att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Danske Andelskassers Bank afholder herudover aktionærmøder for bankens seks aktionærkredse i perioden 3.-12. marts 2020, hvor der blandt andet sker valg af aktionærråd for hver aktionærkreds. Indstilling af kandidater til aktionærråd skal i henhold til vedtægternes § 8 ske senest den 15. januar 2020 til bankens direktionssekretariat på adressen Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil