Sammen kan vi mere

Finanskalender for regnskabsåret 2011

07 Jul 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 5/2011

Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2011 — som også offentliggjort i bankens prospekt af 7. juni 2011 — ser ud som følger:

Delårsrapport for perioden 1. januar — 30. juni 2011 29. august 2011
 
Delårsrapport for perioden 1. januar — 30. september 2011  26. oktober 2011
 
Offentliggørelse af årsrapport for 2011   29. februar 2012


Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 fuldtidsbetjente afdelinger beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter og et udbud af aktier i Danske Andelskassers Bank. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.