Sammen kan vi mere

Forlængelse af tilladelse til indfrielse af statslig hybrid kernekapital i forbindelse med optagelse af ny kapital — Danske Andelskassers Bank A/S

09 Mar 2018


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 | 9. marts 2018


Danske Andelskassers Bank A/S modtog den 24. oktober 2017 Finanstilsynets tilladelse til restindfrielse af sin statslige hybride kernekapital, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 af 24. oktober 2017. 

Danske Andelskassers Bank A/S foretog på dette grundlag den 20. december 2017 yderligere delindfrielse af sit statslige hybridlån med DKK 112.862.174. Tilbage resterer DKK 19.005.826,90 inkl. step up, jf. selskabsmeddelelse nr. 22/2017 af 18. december 2017.

Danske Andelskassers Bank A/S har d.d. modtaget Finanstilsynets fristforlængelse til indfrielse af resten af den statslige hybride kernekapital. Tilladelsen bortfalder den 30. juni, såfremt den ikke er udnyttet forinden.

Direktionens kommentar
Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank A/S Jan Pedersen udtaler:

"Vi er meget glade for Finanstilsynets positive tilbagemelding på bankens ansøgning om fristforlængelse, idet det giver os bedre tid til at afsøge markedet for at opnå de bedst mulige vilkår i forbindelse med udstedelse af Tier 2 i størrelsesordenen DKK 105-150 mio." 


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

 

  
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.