Sammen kan vi mere

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

21 Mar 2018


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 6/2018 | 21. marts 2018

 

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S 

Onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S´ lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele 

med følgende dagsorden:
 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5. Beslutning om vederlag og lønpolitik

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

    - Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, jf. vedhæftede indkaldelse

9. Eventuelt


Indkaldelse med dagsorden, de fulde forslag samt beskrivelse af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan ses i vedhæftede.

Fra fredag den 23. marts 2018 og frem til generalforsamlingen vil ovenstående samt formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, lønpolitik og bankens årsrapport for 2017 være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra fredag den 23. marts 2018 på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 20. april 2018 kl. 23:59.


Hammershøj, den 21. marts 2018


Bestyrelsen

Danske Andelskassers Bank A/S