Sammen kan vi mere

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

30 Mar 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 | 30. marts 2017

 

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Onsdag den 26. april 2017 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S´ lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden:
 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  10. Eventuelt


Indkaldelse med dagsorden, de fulde forslag samt beskrivelse af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan ses i vedhæftede.

Fra fredag den 31. marts 2017 og frem til generalforsamlingen vil ovenstående samt formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, lønpolitik og bankens årsrapport for 2016 være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra fredag den 31. marts 2017 på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 21. april 2017 kl. 23:59.


Hammershøj, den 30. marts 2017


Bestyrelsen

Danske Andelskassers Bank A/S