Sammen kan vi mere

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

02 Apr 2019


Selskabsmeddelelse nr. 09/2019 | 2. april 2019


I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17:00 i Danske Andelskassers Bank A/S i Hammershøj Hallen, Vorningvej 31, 8830 Tjele.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuelt

Indkaldelse med dagsorden, de fulde forslag samt beskrivelse af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan ses i vedhæftede.

Fra tirsdag den 2. april 2019 og frem til generalforsamlingen vil ovenstående samt formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, lønpolitik og bankens årsrapport for 2018 være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra tirsdag den 2. april 2019 på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med onsdag den 17. april 2019 23:59.

Hammershøj, den 2. april 2019

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer