Sammen kan vi mere

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer

04 Nov 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 12/2011

I henhold til Værdipapirloven § 28a skal Danske Andelskassers Bank A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Danske Andelskassers Bank A/S.

Danske Andelskassers Bank har modtaget følgende indberetning:

Navn Jens Holt Ladefoged 
Årsag til indberetning Bestyrelsesmedlem 
Navn på udstedende selskab Danske Andelskassers Bank A/S 
Fondskode DK0060299063 
Transaktionens karakter  Køb af aktier i Danske Andelskassers Bank A/S 
Type af værdipapirer  Aktier 
Handelsdato  3. november 2011 
Marked  NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
Antal værdipapirer  585 stk. 
Kursværdi på handelsdatoen  DKK 9.945 

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33