Sammen kan vi mere

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer

28 Okt 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 11/2011

I henhold til Værdipapirloven § 28a skal Danske Andelskassers Bank A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Danske Andelskassers Bank A/S.

Danske Andelskassers Bank har modtaget følgende indberetning:

Navn Vagn T. Raun 
Årsag til indberetning Bankdirektør 
Navn på udstedende selskab Danske Andelskassers Bank A/S 
Fondskode DK0060299063 
Transaktionens karakter Køb af aktier i Danske Andelskassers Bank A/S 
Type af værdipapirer Aktier 
Handelsdato  28. oktober 2011 
Marked  NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
Antal værdipapirer  1.000 stk. 
Kursværdi på handelsdatoen  DKK 20.000 

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33