Sammen kan vi mere

Indfrielse af hybrid kernekapital

26 Jan 2021


Selskabsmeddelelse nr. 4/2021 | 26. januar 2021


Danske Andelskassers Bank A/S har fået tilladelse fra Finanstilsynet til at førtidsindfri det i 2015/2016 udstedte hybride kernekapital på 262 mio. kr., der har første call den 19. februar 2021.


Banken har - som en del af den løbende proces med at optimere bankens kapitalstruktur - udnyttet gunstige rentevilkår og udstedt 262 mio.kr. ny hybrid kernekapital med valør den 15. december 2020 jf. selskabsmeddelelse 56/2020.


Provenuet heraf anvendes til indfrielse af den tidligere udstedte hybride kernekapital på 262 mio. kr. (ISIN DK0030374012). Indfrielsen vil ske den 19. februar 2021.


Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedhæftet fil