Sammen kan vi mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

01 Nov 2019


Selskabsmeddelelse nr. 24/2019 | 1. november 2019
                                                                                   

I henhold til vedtægternes § 11, stk. 2 indkalder bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 27. november 2019 kl. 9.30 i Danske Andelskassers Banks lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Eventuelt

Indkaldelse med dagsorden samt beskrivelse af kandidater kan ses i vedhæftede.

Fra mandag den 4. november 2019 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk:

  1. Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
  2. Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer
  3. Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
  4. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 4. november 2019 på bankens hjemmeside, www.andelskassen.dk, eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes
§ 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 22. november 2019 kl. 23:59.

Hammershøj, den 1. november 2019

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer