Sammen kan vi mere

Kapitalforhøjelse i Danske Andelskassers Bank A/S er registreret

04 Jul 2011


Selskabsmeddelelse nr. 3/2011

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 2/2011 skal det herved meddeles, at kapitalforhøjelsen i Danske Andelskassers Bank på nominelt DKK 175.600.000 fordelt på 17.560.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 i dag er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Den samlede aktiekapital i Danske Andelskassers Bank udgør efter registreringen nominelt DKK 550.600.000 fordelt på 55.060.000 stk. aktier à nominelt DKK 10.

Hver aktie à nominelt DKK 10 giver ret til en stemme på Danske Andelskassers Banks generalforsamlinger. Det bemærkes dog, at ingen aktionær kan afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 1 % af den samlede aktiekapital

De nye aktier forventes, sammen med de eksisterende aktier, at blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 7. juli 2011.

Opdaterede vedtægter vedhæftes.


Yderligere information

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 fuldtidsbetjente afdelinger beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.


Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i Danske Andelskassers Bank (“Værdipapirerne”) i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Når og hvis Værdipapirerne bliver udstedt, må de ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra registreringskravene i U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af noget planlagt udbud i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre et offentligt udbud af nogen Værdipapirer i USA.