Sammen kan vi mere

Kommentar til information i markedet

21 Jan 2014


 

Selskabsmedddelelse nr. 1/2014

Hjemmesiden Finanswatch.dk skriver i dag, at Danske Andelskassers Bank som en del af bankens kapitalmæssige genopretningsplan søger en forlængelse af hele eller dele af Danske Andelskassers Banks obligationslån på NOK 320 mio. — optaget 7. februar 2006, klassificeret som ansvarlig kapital og med indfrielse pr. 7. februar 2014.

Danske Andelskassers Bank kan bekræfte, at optagelse af ansvarlig kapital indgår som et muligt element i bankens kapitalmæssige genopretningsplan - sammen med forskellige andre elementer. Banken er derfor i dialog med forskellige mulige investorer, herunder en del af bankens nuværende investorer, men der er ikke på nuværende tidspunkt indgået endelige aftaler af nogen art, ligesom der ikke er truffet endelig beslutning om størrelsen af et eventuelt lån.

Såfremt dialogen udmønter sig i en aftale eller det modsatte, vil Danske Andelskassers Bank hurtigst muligt offentliggøre en selskabsmeddelelse herom.

Det bemærkes supplerende, at Danske Andelskassers Bank, som angivet i forbindelse med delårsrapporten af 29. november 2013, har indsendt en kapitalmæssig genopretningsplan til Finanstilsynet pr. 5. december 2013. Som beskrevet ved offentliggørelsen af delårsrapporten er det bankens overbevisning, at "genopretningsplanen gennemføres på en måde og inden for en tidsramme, som hurtigst muligt reetablerer en solvensmæssig ramme og vurderes acceptabel af Finanstilsynet".

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33