Sammen kan vi mere

Korrektion til selskabsmeddelelse nr. 16/2022 Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S - transaktioner i uge 11

12 Apr 2022


Selskabsmeddelelse nr. 24/2022 | 12. april 2022
                                                                                  

Korrektion til selskabsmeddelelse nr. 16/2022 Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S - transaktioner i uge 11

Dette er en rettelse til selskabsmeddelelse nr. 16/2022, der er udsendt 21. marts 2022.

Der var oplyst, at der den 14. marts 2022 var handlet 0 aktier, hvilket ikke var korrekt, da der var handlet 4.704 aktier.

Denne fejl har også haft konsekvens for det samlede antal købte aktier i uge 12, selskabsmeddelelse nr. 18/2022 og i uge 13, selskabsmeddelelse nr. 22/2022. I selskabsmeddelelse nr. 23/2022 med opgørelsen for uge 14, er det samlede antal købte aktier korrekt.

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S - transaktioner i uge 11


Den 1. januar 2022 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 18.500.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 82 af 16. december 2021.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Følgende transaktioner er gennemført de sidste syv handelsdage.

DatoAntal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (kr.)
14. marts 20224.70410,4549.157
15. marts 202211.376 10,39118.197
16. marts 2022672 10,406.989
17. marts 202212.48310,73133.943
18. marts 20228.422 10,7290.284
I alt uge 1137.65710,5842398.569


Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 250.331 egne aktier svarende til 0,1347 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2022, er der samlet købt 378.347 aktier for et samlet beløb på 4.145.474 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan direktionsassistent Mia Winkler Møller kontaktes pr. telefon 8799 3060 / 2968 35 56 eller pr. mail mwm@andelskassen.dk

Vedhæftet fil