Sammen kan vi mere

Korrektion til selskabsmeddelelse nr. 46/2022 Indberetningspligtige transaktioner med Danske Andelskassers Bank A/S aktier

02 Sep 2022


Selskabsmeddelelse nr. 47/2022 | 2. september 2022

Korrektion:

Bilag 2022-09-01 Morten Gylling Andersen, 2022-09-01 Alma Lund Høj, 2022-09-01 Jan Pedersen, 2022-09-01 Jacob Skøt Hoelgaard er nu vedhæftet. Bilag 2022-09-01 Anette Holstein Nielsen er ændret og nu vedhæftet.

Danske Andelskassers Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Danske Andelskassers Bank A/S aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftet skema hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen
Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til Direktionsassistent Mia Winkler Møller på telefon 29 68 35 56 eller mail mwm@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

2022-09-01 Morten Gylling Andersen 
2022-09-01 Alma Lund Høj
2022-09-01 Jan Pedersen
2022-09-01 Jacob Skøt Hoelgaard
2022-09-01 Anette Holstein Nielsen

Vedhæftede filer