Sammen kan vi mere

Meddelelse om ændring i den samlede kapital og stemmerettigheder i Danske Andelskassers Bank A/S

18 Dec 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 18/2017 | 18. december 2017

 

I henhold til bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser § 10 og i forlængelse af gennemførelse af selskabets kapitalforhøjelse, jf. selskabsmeddelelse nr. 17/2017 af 18. december 2017, skal Danske Andelskassers Bank A/S hermed meddele, at bankens samlede aktiekapital ved udgangen af december måned 2017 udgør nom. DKK 290.716.780 fordelt på 145.358.390 stk. aktier à nom. DKK 2,00.

Reglerne om stemmerettigheder i henhold til selskabets vedtægter er uændrede, således at hver aktie à nom. DKK 2,00 giver ret til én stemme på selskabets generalforsamling.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.