Sammen kan vi mere

Meddelelse om, at Danske Andelskassers Bank A/S påtænker at delindfri statsligt hybridlån

15 Dec 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 16/2017 | 15. december 2017

 

Danske Andelskassers Bank meddeler herved, at banken agter at foretage en yderligere delindfrielse af sit statslige hybridlån med den kapital, som banken indhenter via sin rettede emission, såfremt denne gennemføres som planlagt, jf. selskabsmeddelelse nr. 15/2017 af 13. december 2017. Dette ligger i tråd med bankens tidligere udmeldinger, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2017 af 22. november 2017.

Gennemføres den rettede emission som planlagt, kan banken foretage en yderligere delindfrielse med knap DKK 113 mio., jf. endvidere selskabsmeddelelse nr. 11/2017 af 24. oktober 2017. Tilbage resterer herefter DKK 19 mio. (inkl. step up) af den statslige hybrid med oprindelig hovedstol på DKK 440 mio. (inkl. step up).

Herudover påtænker Danske Andelskassers Bank i første halvår 2018 at rejse yderligere kapital i form af Tier 2 i størrelsesordenen DKK 105-150 mio. med henblik på restindfrielse af det statslige hybridlån og yderligere styrkelse af sit kapitalgrundlag.

Administrerende direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med den påtænkte delindfrielse:

"Det er intet mindre end glædeligt, at det ser ud til at lykkes os at rejse knap DKK 113 mio. gennem en rettet emission. Vi tager det som et udtryk for en bred opbakning til banken blandt de medvirkende investorer. Vi går nu målrettet efter at hente yderligere kapital i første halvår af 2018 i form af Tier 2 i størrelsesordenen DKK 105-150 mio., så vi kan indfri resten af det statslige hybridlån. Der foreligger allerede på nuværende tidspunkt interesse fra flere investorer. Som vi tidligere har meldt ud, har vi gennem nogen tid planmæssigt arbejdet på at styrke bankens kapitalgrundlag, og her er en indfrielse af det statslige hybridlån et meget vigtigt element. Det er med til at sikre vores fremtidige muligheder for at være en solid og velkapitaliseret bank og gør, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af Danske Andelskassers Bank til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere".

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 samt pr. mail tmp@dabank.dk.
 

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.