Sammen kan vi mere

Meddelelse om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner — Danske Andelskassers Bank A/S

16 Mar 2018


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 5/2018 | 16. marts 2018

Meddelelse om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner — Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S oplyser hermed, at der er følgende ændringer i aktiebesiddelserne hos Danske Andelskassers Bank A/S´ indberetningspligtige.

Følgende personer har d.d. udført følgende transaktioner:

Navn Jan Pedersen
Årsag Administrerende direktør
Udsteder Danske Andelskassers Bank A/S
Fondskode DK0060299063
Betegnelse Aktier
Transaktionens karakter Erhvervelse af aktier
Handelsdato 16. marts 2018
Marked NASDAQ Copenhagen
Antal handlede værdipapirer 33.359 stk.
Kursværdi I alt DKK 150.005,42

 

Navn Tomas Michael Jensen
Årsag Viceadministrerende direktør
Udsteder Danske Andelskassers Bank A/S
Fondskode DK0060299063
Betegnelse Aktier
Transaktionens karakter Erhvervelse af aktier
Handelsdato 16. marts 2018
Marked NASDAQ Copenhagen
Antal handlede værdipapirer 33.359 stk.
Kursværdi I alt DKK 150.005,42

    

Navn Andreas Hahne Jensen
Årsag Nærtstående til Tomas Michael Jensen, bankens viceadministrerende direktør
Udsteder Danske Andelskassers Bank A/S
Fondskode DK0060299063
Betegnelse Aktier
Transaktionens karakter Erhvervelse af aktier
Handelsdato 16. marts 2018
Marked NASDAQ Copenhagen
Antal handlede værdipapirer 2.224 stk.
Kursværdi I alt DKK 10.000,66

   

Navn Laura Hahne Jensen
Årsag Nærtstående til Tomas Michael Jensen, bankens viceadministrerende direktør
Udsteder Danske Andelskassers Bank A/S
Fondskode DK0060299063
Betegnelse Aktier
Transaktionens karakter Erhvervelse af aktier
Handelsdato 16. marts 2018
Marked NASDAQ Copenhagen
Antal handlede værdipapirer 2.224 stk.
Kursværdi I alt DKK 10.000,66

Indberetning og offentliggørelse sker i medfør af Markedsmisbrugsforordningen art. 19.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.