Sammen kan vi mere

Opjustering af den nederste del af intervallet i forventninger til årets resultat før skat for 2020

26 Jun 2020


Som følge af den positive udvikling på de finansielle markeder siden 1. april 2020, er kurstabet fra 1. kvartal 2020 på bankens aktie- og obligationsbeholdning blevet reduceret. På den baggrund ændrer banken sine forventninger til resultatet før skat til intervallet 80 – 180 mio. kr. mod tidligere 60 – 180 mio. kr.

COVID-19 medfører dog usikkerhed om udviklingen i de kommende kvartaler. Det forventes, at COVID-19 kan ramme nogle af bankens kunder, hvilket kan føre til tab. Banken har reserveret 35 mio. kr. som nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn til dækning af COVID-19 relaterede tab. De egentlige effekter vil sandsynligvis først indtræffe i løbet af 2. halvår 2020. Som følge af bankens branchefordeling af udlån, forventer banken ikke at blive hårdest ramt af COVID-19-relaterede tab. Herunder har banken fortsat en relativ høj andel af det samlede udlån til landbrugssektoren, som har haft et godt og stabilt 2020 med gode bytteforhold.

Den underliggende basisindtjening fastholdes fortsat i intervallet 135 – 175 mio. kr. Baggrunden for dette er, at banken følger de strategiske initiativer og oplever god vækst i forretningsomfanget i de nye filialer og samtidigt lykkes med at øge volumen i de produkter, der leveres via partnerskaber.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til ændringen:

”Det er glædeligt, at de finansielle markeder har rettet sig og at bankens kurstab på aktie- og obligationsbeholdningen er blevet reduceret.

Jeg forventer en fortsat positiv udvikling, men det skal understreges, at der fortsat ses store udsving på de finansielle markeder, hvor aktie- og obligationskurserne bevæger sig både op og ned.

Ligeledes er effekterne af COVID-19 for bankens kunder fortsat usikre, selvom vi endnu ikke har set konkrete tab. Banken har relativt få eksponeringer mod de brancher, som er mest påvirket af COVID-19. Kombineret med en god og stabil udvikling i landbrugssektoren er jeg komfortabel i forhold til bankens nedskrivningsniveau for 2020.”

Vedhæftet fil