Sammen kan vi mere

Præcisering af forventningerne til basisindtjening i 2020

11 Sep 2020


Selskabsmeddelelse nr. 48/2020 | 11. september 2020
                                                                                 

Danske Andelskassers Bank A/S præciserer hermed forventninger til basisindtjening i 2020 til 115-140 mio. kr. mod tidligere forventninger på 135-175 mio. kr. Bankens forventninger til resultat før skat fastholdes.

COVID-19-pandemien har præget aktiviteterne i samfundet siden marts 2020. På grund af de afledte økonomiske konsekvenser kan banken registrere et lavere aktivitetsniveau og et lavere udlån. Lavere udlån hænger sammen med hjælpepakkerne med udskudte betalinger til det offentlige for bankens kunder samt større forsigtighed i forhold til investeringer.

Banken ser fortsat et lavt nedskrivningsniveau.

Som følge af den betydelige finansielle usikkerhed fastholdes bankens forventninger til resultat før skat i spændet 80-180 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til ændringen:

”Vi kan mærke effekten af nedlukningen af Danmark, da mange af vores kunder ønsker at være forsigtige i denne fase og afvente en mere stabil situation, før der foretages investeringer. Heldigvis har vi en positiv tilgang af nye privat- og erhvervskunder, der er med til at sikre et fornuftigt grundlag for banken.

Samtidig glæder jeg mig over, at vi i Danske Andelskassers Bank ikke har set store nedskrivninger som følge af COVID-19. Vi har kun mindre eksponeringer mod de brancher, som er hårdest ramt af nedlukning på grund af COVID-19-pandemien.

Vi ser frem til normalt aktivitetsniveau samtidig med, at vi glæder os over en robust kapitalsituation med en egenkapital på 1.949 mio. kr. og en kapitalprocent på 22,9 ved halvåret.”

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil