Sammen kan vi mere

Redegørelse om Finanstilsynets inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

20 Dec 2019
Selskabsmeddelelse nr. 35/2019 | 20. december 2019 

Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i januar-februar 2018. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.


Konklusionerne fra Finanstilsynets besøg er sammenfattet i en redegørelse, der er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Redegørelsen offentliggøres desuden på Finanstilsynets hjemmeside (www.ftnet.dk) og på Danske Andelskassers Banks hjemmeside (www.andelskassen.dk).


Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk


Vedhæftede filer