Sammen kan vi mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

27 Nov 2019


Selskabsmeddelelse nr. 31/2019| 27. november 2019


Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 27. november 2019 holdt ekstraordinær generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
Advokat Jørgen Kjergaard Madsen blev valgt til dirigent.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6, hvorfor der skulle vælges 2 medlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

  • Jesper Dan Jespersen frem til den ordinære generalforsamling 2020
  • Mikael Jakobsen frem til den ordinære generalforsamling 2021

3. Eventuelt
Der var enkelte indlæg under punktet.

I forlængelse af ekstraordinære generalforsamling blev der afholdt bestyrelsesmøde.  Anders Howalt-Hestbech fortsætter som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

Endvidere besluttede bestyrelsen sammensætningen af bestyrelsesudvalg, hvor Jesper Dan Jespersen indtrådte i revisions- og risikoudvalg og Mikael Jakobsen indtrådte i risiko- og vederlagsudvalg i stedet for Heine Bach og Michael Vilhelm Nielsen, der samtidig er udtrådt af bestyrelsen.

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund
Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedhæftet fil