Sammen kan vi mere

Resultat af udbud i Danske Andelskassers Bank A/S

30 Jun 2011


Selskabsmeddelelse nr. 2/2011

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Danske Andelskassers Bank A/S’ har i sit udbud af nye aktier opnået tegning af i alt nominelt DKK 175,6 mio. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på ca. DKK 439 mio. Bankens bestyrelse og direktion betegner resultatet som meget tilfredsstillende.

Danske Andelskassers Bank A/S’ har gennem sit udbud af nye aktier opnået tegning af i alt nominelt DKK 175,6 mio. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på ca. DKK 439 mio. (nettoprovenu: cirka DKK 433 mio.). Danske Andelskassers Bank vil gennem udbuddet få op imod 35.000 nye aktionærer.

Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende af Jakob Fastrup, formand for bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank:

”Vi er meget glade for forløbet af udbuddet. Som vi har skrevet i vores prospekt og sagde i forbindelse med tegningsperiodens start, forventede vi ikke fuldtegning. Men vi satte grænsen så højt, at vi var sikre på, at alle, der havde lyst, kunne tegne, og som vi også sagde på forhånd, er vi meget tilfredse med at have hentet over DKK 400 mio.”

Resultatet betegnes ligeledes som tilfredsstillende af Vagn T. Raun, administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank.

”Med udbuddet sikrer vi dels et fortsat bredt ejergrundlag for vores bank, dels et solidt udgangspunkt for den fremtidige udvikling. Med rødder i andelskulturen betyder det meget for os, at en så stor del af vores kunder har lyst til at være medejere af deres pengeinstitut, og vi glæder os til at kvittere med et stærkt lokalt pengeinstitut. Vi havde en målsætning om at kunne kalde os et folkeaktieselskab, og den målsætning synes vi, at vi med tilfredshed kan kalde opfyldt.”

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de udbudte aktier, der tegnes, udstedes af Danske Andelskassers Bank A/S efter registrering af kapitaludvidelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 5. juli 2011, og optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, hvilket ventes at ske den 7. juli 2011. Den samlede aktiekapital i Danske Andelskassers Bank A/S vil efter kapitaludvidelsen udgøre i alt nominel DKK 550,6 mio. aktier.

Både de eksisterende aktier og de nye aktier forventes efter registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet DAB (ISIN DK0060299063).

Første handelsdag for såvel de eksisterende som de nye aktier forventes således som anført at blive den 7. juli 2011.

Nettoprovenuet fra udbuddet agtes anvendt til styrkelse af Danske Andelskassers Banks kapitalbase, således at banken vil være stærkere funderet, kapital-, likviditets- og solvensmæssigt. Dette omfatter bl.a., at Danske Andelskassers Bank ønsker rettidig forberedelse på Basel III reglernes indførelse, således at banken efter disse reglers successive indfasning vil have en tilstrækkelig kernekapital og forinden kan honorere de tilbagebetalingsforpligtigelser, som påhviler Danske Andelskassers Bank i 2013.

Under forudsætning af at udbuddet gennemføres, vil Danske Andelskassers Banks solvensprocent ved modtagelse af nettoprovenuet fra udbuddet blive øget fra 11,5 % til 15,4 % vurderet på baggrund af de pr. 31. marts 2011 offentliggjorte oplysninger. Bankens egenkapital vil blive øget fra ca. DKK 1.422 mio. til ca. DKK 1.855 mio., og bankens kernekapitalprocent vil blive øget fra 12,0 % til 15,8 %.

Resultatet af udbuddet har ingen indvirkning på Danske Andelskassers Banks forventninger til resultatet for 2011.

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 fuldtidsbetjente afdelinger beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.


Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i Danske Andelskassers Bank (“Værdipapirerne”) i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Når og hvis Værdipapirerne bliver udstedt, må de ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra registreringskravene i U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af noget planlagt udbud i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre et offentligt udbud af nogen Værdipapirer i USA.