Sammen kan vi mere

Resultat på 124,9 mio. kr. før skat i 1. halvår 2021 er det bedste halvårsresultat siden banken blev børsnoteret i 2011

25 Aug 2021


Selskabsmeddelelse nr. 53/2021 | 25. august 2021

Danske Andelskassers Bank leverer i 1. halvår 2021 et overskud før skat på 124,9 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 12,4 % p.a., hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling. Halvårsresultatet er det bedste, siden banken blev børsnoteret i 2011.

Bankens basisindtjening på 59,4 mio. kr. bidrager til den positive resultatudvikling, idet basisindtjeningen viser en stigning på 8,1 % sammenlignet med samme periode sidste år som følge af højt aktivitetsniveau. Resultatet er desuden drevet af udviklingen på de finansielle markeder samt tilbageførsler af nedskrivninger.

Trods COVID-19 er bankens nedskrivninger fortsat på et lavt niveau, men vi er opmærksomme på udviklingen for særligt bankens erhvervskunder og har derfor fastholdt det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio. kr. og solvenstillægget på 12 mio. kr.

Banken opjusterede i juli for tredje gang i 2021 forventningerne til årets resultat før skat fra intervallet 85-135 mio. kr. til intervallet 110-160 mio. kr. Basisindtjeningen er fastholdt i spændet 70-110 mio. kr.

Hovedpunkter i halvårsregnskabet 2021:

  • Resultat før skat i 1. halvår 2021: 124,9 mio. kr. mod et resultat på 4,8 mio. kr. i samme periode 2020. Resultat før skat i 2. kvartal: 63,6 mio. kr.
    Halvårsresultatet skyldes udviklingen på de finansielle markeder, der i 1. halvår har givet positive kursreguleringer på 50,4 mio. kr., en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 5,7 % i forhold til samme periode sidste år samt tilbageførsler af nedskrivninger på 15,1 mio. kr.
  • Basisindtjeningen er i 1. halvår 2021 steget med 8,1 % til 59,4 mio. kr. mod 55,0 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Det samlede forretningsomfang er i 1. halvår 2021 steget med 18,2 % i forhold til 1. halvår 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 6,1 % i forhold til 30. juni 2020, så det samlede udlån udgør 6.607 mio. kr. pr. 30. juni 2021.
  • Omkostningerne er i 1. halvår 2021 steget med 5,1 % som følge af investeringer i forbindelse med bankens strategiske tiltag. I forhold til forretningsomfanget er der imidlertid tale om et fald i de relative omkostninger – helt i tråd med bankens strategiplan.
  • Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 22,4 og en kapitalmæssig overdækning på 8,0 procentpoint svarende til 742 mio. kr. pr. 30. juni 2021.
  • Egenkapitalen udgør 2.166 mio. kr. pr. 30. juni 2021 mod 1.949 mio. kr. pr. 30. juni 2020 og er i 1. halvår 2021 forrentet med 12,4 % p.a. før skat.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til halvårsrapporten:

”Det er meget positivt, at vi med et resultat på 124,9 mio. kr. i 1. halvår 2021 leverer det bedste 1. halvår siden børsnoteringen i 2011. Samtidig er det også meget positivt, at overskuddet er et resultat af fremgang på flere områder, hvor især højt aktivitetsniveau og udviklingen i bankens basisindtjening er glædeligt, men også kursreguleringer og tilbageførsler af nedskrivninger.

Vi oplever fortsat vækst i forretningsomfanget samt høj kundetilgang i såvel bankens traditionelle som nye markedsområder, hvilket understøtter vores strategiske mål om at blive en større bank, der udnytter vores potentiale.

Det er meget tilfredsstillende, at bankens egenkapital i 1. halvår 2021 er blevet forrentet med 12,4 % p.a. Det bidrager til at gøre Danske Andelskassers Bank til et attraktivt og solidt pengeinstitut til gavn for kunder, lokalsamfund og aktionærer”.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

Vedlagte filer

Delårsrapport pr. 30. juni 2021 – Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer