Sammen kan vi mere

Salg af 75 % af Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE gennemført

30 Aug 2019


Selskabsmeddelelse nr. 17/2019 | 30. august 2019
                                                                                  

Danske Andelskassers Bank kan hermed meddele, at salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE dags dato er gennemført.

Det betyder, at Danske Andelskassers Bank kan indtægtsføre en ekstraordinær skattefri nettoindtægt på cirka 151 mio. kr. samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på cirka 7 mio. kr. Dette er i tillæg til den skattefri udbyttebetaling på 21,4 mio. kr., som banken har fået udbetalt i juni 2019.

Salget medfører en væsentlig styrkelse af Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag i 2019, hvor bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Ligeledes betyder salget, at banken med den seneste opjustering forventer en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet på 320-360 mio. kr. i 2019.

For yderligere oplysninger om transaktionen henvises til selskabsmeddelelse nr. 15/2019.

I forbindelse med gennemførelsen af transaktionen siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen:

”Jeg er særdeles godt tilfreds med, at salget af Sparinvest nu er gennemført og det sidste punktum dermed sat. Vi har altid haft et utroligt godt samarbejde med Sparinvest, som Danske Andelskassers Bank fortsat er medejere af, og vi forventer os også fremadrettet meget af dette samarbejde. Som vi tidligere har meldt ud, vil salget af Sparinvest medføre en væsentlig styrkelse af kapitalgrundlaget her i banken, og det vil betyde, at Danske Andelskassers Bank bliver blandt landets bedst kapitaliserede pengeinstitutter. Det vil give os bedre muligheder for at føre bankens ambitiøse vækststrategi ud i livet og for i det hele taget at sætte ekstra skub i bankens i forvejen positive udvikling.”

Yderligere information
Ønskes yderligere information i forbindelse med denne selskabsmeddelelse, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vedlagte filer
Selskabsmeddelelse_Salg af 75 % af Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE gennemført

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil