Sammen kan vi mere

Storaktionærmeddelelse — Danske Andelskassers Bank A/S

15 Maj 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 | 15. maj 2017


I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 og bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer skal det herved oplyses, at Danske Andelskassers Bank A/S har modtaget meddelelse fra Farringdon Netherlands BV om, at man ved at eje 4.041.581 stk. aktier i Danske Andelskassers Bank A/S har passeret 5 % grænsen af Danske Andelskassers Bank A/S' aktier (fondskode DK0060299063). Beholdningen svarer til 3,3 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne. Farringdon Netherlands BV ejes 100 % af Bram Cornelisse.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på mail tmp@dabank.dk samt på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.