Sammen kan vi mere

Storaktionærmeddelelse - Danske Andelskassers Bank A/S

27 Mar 2019


Selskabsmeddelelse nr. 8/2019 | 27. marts 2019
                                                                                   

I henhold til § 38 i lov om kapitalmarkeder skal vi hermed oplyse, at Foreningen AP Pension f.m.b.a. (CVR nr. 19 38 25 83) har meddelt banken, at Foreningen AP Pension f.m.b.a., gennem AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 18 53 08 99), der er ejet 100 % af Foreningen AP Pension f.m.b.a., besidder under 5 % af aktiekapitalen i Danske Andelskassers Bank A/S efter gennemførelse af kapitalforhøjelse den 25. marts 2019.

Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål vedr. denne meddelelse kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Vedhæftet fil