Sammen kan vi mere

Storaktionærmeddelelse - Danske Andelskassers Bank A/S

15 Mar 2021


Selskabsmeddelelse nr. 13/2021 | 15. marts 2021

Med henvisning til § 30 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at:

Jyske Bank A/S har i henhold til § 38 lov om kapitalmarkeder samt bekendtgørelse nr. 1172 af den 31. oktober 2017 om storaktionærer meddelt til Danske Andelskassers Bank A/S, at Jyske Bank A/S pr. 15. marts 2021, har øget sin beholdning af aktier i Danske Andelskassers Bank A/S til 9.506.048 aktier, svarende til 5,11 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder.

Danske Andelskassers Bank A/S har fået en stemmefuldmagt fra Jyske Bank A/S til at stemme på Danske Andelskassers Bank A/S' generalforsamlinger, som repræsenterer 9.506.048 stk. aktier eller 5,11 % af aktiekapitalens stemmerettigheder i Danske Andelskassers Bank A/S. Den stående fuldmagt er gældende indtil videre.

Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes på telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk.

Vedhæftet fil