Sammen kan vi mere

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel fra Danske Andelskassers Bank A/S

18 Dec 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 21/2017 | 18. december 2017

 

Danske Andelskassers Bank A/S oplyser i henhold til værdipapirhandelsloven § 29 og bekendtgørelse om storaktionærer, at følgende storaktionær har meddelt banken, at dennes del af aktiekapitalen og af stemmerettighederne er ændret efter gennemførelse af bankens kapitalforhøjelse den 18. december 2017.

Foreningen AP Pension f.m.b.a. (CVR nr. 19 38 25 83) har gennem AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 18 53 08 99), der er ejet 100 % af Foreningen AP Pension f.m.b.a. (CVR nr. 19 38 25 83) passeret 5 % grænsen af Danske Andelskassers Bank A/S' aktier (fondskode DK0060299063) ved at erhverve 6.439.639 stk. aktier af nom. DKK 2, og ejer nu 5,64 % af aktiekapitalen og 5,64 % af de samlede stemmerettigheder i Danske Andelskassers Bank A/S i forbindelse med bankens kapitalforhøjelse.

Foreningen AP Pension f.m.b.a. ejer herefter indirekte ca. 5,64 % af aktierne og stemmerettighederne i Danske Andelskassers Bank A/S.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.