Sammen kan vi mere

Tilladelse til indfrielse af statslig hybrid kernekapital - Danske Andelskassers Bank A/S

24 Okt 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 11/2017 | 24. oktober 2017
 

Danske Andelskassers Bank A/S (herefter "banken") har dags dato modtaget tilladelse fra Finanstilsynet til restindfrielse af nom. 120 mio. kr. eller 131,9 mio. kr. (inklusive step-up) af den statslige hybride kernekapital mod samtidig tegning af minimum ny kapital for i alt 155 mio. kr. i form af 50 mio. kr. hybrid kernekapital og 105 mio. kr. supplerende kapital eller kapital af bedre kvalitet. Tilladelsen bortfalder den 31. marts 2018, såfremt den ikke er udnyttet forinden.

Sagsfremstilling
Banken optog i 2009 statslig hybrid kernekapital på i alt nom. 399,6 mio. kr. i medfør af reglerne i Bankpakke II, som banken har indfriet dele af. Banken har den 22. september 2017 under henvisning til artikel 77 og 78 i CRR indsendt ansøgning om tilladelse til indfrielse af de resterende nom. 120 mio. kr. eller 131,9 mio. kr. (inklusive step-up) af den statslige hybride kernekapital snarest muligt.

Finanstilsynet har oplyst, at man er af den opfattelse, at banken i overensstemmelse med reglerne om indløsning af ansvarlig lånekapital i artikel 77 og 78 i CRR og i artikel 30 og 31 i Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter, har indsendt den nødvendige dokumentation.

Indfrielsen og en samtidige nytegning vil samlet set øge bankens kapitalgrundlag.

Banken har vedlagt sin ansøgning en kapitalplan dækkende perioden 2017 — ultimo 2021. Banken vil i denne periode prioritere konsolidering af kapitalsituationen.
 

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 samt pr. mail tmp@dabank.dk.