Sammen kan vi mere

Valg af medarbejderrepræsentanter til Danske Andelskassers Banks bestyrelse

03 Apr 2018


Selskabsmeddelelse nr. 7/2018 | 3. april 2018
            

                                                                                           

Medarbejderne i Danske Andelskassers Bank A/S har afsluttet valg af medarbejderrepræsentanter til Danske Andelskassers Banks bestyrelse.


For en fireårig periode er følgende kandidat valgt til bestyrelsen:


Jørn Hjalmar Andersen, privatkundechef (nyvalgt)


I samme forbindelse udtræder Lona Elisabeth Linding af bankens bestyrelse.


Endvidere er følgende kandidater valgt som suppleanter frem til næste valg af medarbejderrepræsentanter i Danske Andelskassers Banks bestyrelse, som vil ske i 2020:


1. suppleant: Lona Elisabeth Linding, kunderådgiver (nyvalgt)
2. suppleant: Morten Juul Mikkelsen, jurist (genvalgt)
3. suppleant: Axel Nielsen, kreditkonsulent (nyvalgt)

Lona Elisabeth Linding udtræder således som medarbejderrepræsentant i Danske Andelskassers Banks bestyrelse efter bankens ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2018, mens Jørn Hjalmar Andersen indtræder som medarbejderrepræsentant i Danske Andelskassers Banks bestyrelse efter bankens ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2018.

Lona Elisabeth Linding og Axel Nielsen indtræder som nye suppleanter efter generalforsamlingen den 25. april 2018, mens Morten Juul Mikkelsen fortsætter som suppleant.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

Selskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank_Valg af medarbejderrepræsentanter til Danske Andelskassers Banks bestyrelse