Sammen kan vi mere

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer

30 Aug 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 8/2011

I henhold til Værdipapirloven § 28a skal Danske Andelskassers Bank A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Danske Andelskassers Bank A/S.

Danske Andelskassers Bank har modtaget følgende indberetning:

Navn Vagn T. Raun
Årsag til indberetning Bankdirektør
Navn på udstedende selskab Danske Andelskassers Bank A/S
Fondskode DK0060299063
Transaktionens karakter Køb af aktier i Danske Andelskassers Bank
Type af værdipapirer Aktier
Handelsdato 30. august 2011
Marked NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Antal værdipapirer 1.800 stk.
Kursværdi på handelsdatoen DKK 45.000

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33