Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank afhænder aktier i DLR Kredit A/S

11 Feb 2014


 

Selskabsmeddelelse nr. 4/2014

Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato afhændet aktier i DLR Kredit A/S svarende til en kursværdi på 60 mio. kr. Efter afhændelsen ejer Danske Andelskassers Bank aktier i DLR Kredit A/S, svarende til en kursværdi på cirka 268 mio. kr.

Da aktieposten i DLR Kredit giver et fradrag i Danske Andelskassers Banks basiskapital, har afhændelsen af aktierne en positiv solvensmæssig effekt, forventeligt i størrelsesordenen 0,7 procentpoint. Dette vil have effekt i forbindelse med opgørelsen af bankens solvens i delårsrapporten for 1. kvartal 2014.

Afhændelsen af aktieposten er en del af Danske Andelskassers Banks kapitalmæssige genopretningsplan, jf. også delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2013 af 29. november 2013.

Kommentar fra direktionen
I forbindelse med afhændelsen af aktier i DLR Kredit A/S udtaler administrerende direktør Jan Pedersen:

"Vi vil sikre et godt, lokalt pengeinstitut for vores aktionærer, kunder og medarbejdere, og som vi har sagt, siden vi gik i gang med arbejdet med vores kapitalmæssige genopretningsplan, så vil der blive gjort det nødvendige. Vi har stadig mange værktøjer i skuffen."

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.