Sammen kan vi mere

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

02 Apr 2014


 

Selskabsmeddelelse nr. 6/2014

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Mandag den 28. april 2014 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S´s lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Vederlag og lønpolitik
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  10. Eventuelt

Indkaldelse med dagsorden, de fulde forslag samt beskrivelse af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan ses i vedhæftede.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 3. april på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med torsdag den 24. april kl. 23:59.

Hammershøj, den 2. april 2014

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S