Sammen kan vi mere

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel fra Danske Andelskassers Bank A/S

18 Dec 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 20/2017 |18. december 2017 

 

Danske Andelskassers Bank A/S oplyser i henhold til værdipapirhandelsloven § 29 og bekendtgørelse om storaktionærer, at følgende storaktionær har meddelt banken, at storaktionærens del af aktiekapitalen og af stemmerettighederne er ændret efter gennemførelse af bankens kapitalforhøjelse den 18. december 2017.

Fonden for Andelskasserne i område Syds (CVR nr. 33 65 02 72) samlede aktiebeholdning efter kapitalforhøjelsen har passeret 15 % grænsen af Danske Andelskassers Bank A/S' aktier (fondskode DK0060299063). Aktiebeholdningen udgør nu 19.111.621 stk. aktier nu af nom. DKK 2, svarende til 13,15 % af aktiekapitalen og 13,15 % af de samlede stemmerettigheder i Danske Andelskassers Bank A/S mod tidligere 15,39 % af aktiekapitalen og 15,39 % af de samlede stemmerettigheder.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.