Sammen kan vi mere

Samfundsansvar

Samfundsansvar

I forlængelse af det af Folketinget pr. 16. december 2008 vedtagne lovkrav om redegørelse for samfundsansvar, nedskrev Danske Andelskassers Bank (via SDA-koncernen) en række af bankens principper på dette område (som overordnet havde været retningslinjer for bankens arbejde gennem mange år) i en egentlig politik for organisationens samfundsansvar (også kaldet CSR - Corporate Social Responsibility).

Danske Andelskassers Bank rapporterer årligt på disse principper.

DAB har et historisk baseret etisk ansvar, der særligt knytter sig til de lokalområder, banken er en del af, ligesom DAB har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør indenfor pengeinstitutsektoren. Det betyder, at DAB i sit arbejde med samfundsansvar har et særligt fokus på at tage ansvar for lokalområdernes udvikling gennem sit virke som pengeinstitut.

Ved at skabe en positiv udvikling for lokalsamfundene skabes en positiv udvikling for bankens kunder som igen skaber en positiv udvikling for banken og dermed for bankens aktionærer.

Læs mere i bankens Politik for samfundsansvar og CSR-rapporter.

Samfundsansvar